Contact

Curatoren 2017
Maurice Carlos Ruffin
Shantrelle P. Lewis


Algemeen
info@readmyworld.nl
Postbus 11755
1001 GT Amsterdam
KVK 34291876
BTW: NL818904367B01

Pers
pers@readmyworld.nl


Organisatie
Willemijn Lamp: willemijn@readmyworld.nl
Marije Koens: marije@readmyworld.nl
Daphne de Heer: daphne@readmyworld.nl

Redactie 2017
Gideon Everduim, Babs Gons, Nancy Jouwe, Christine Otten, Matthijs Ponte, Lisanne Snelders, Jennifer Tosh en Sarien Zijlstra

Productie
Ellen Tjon A Meeuw (hoofd)
Patricia Samwels
Sarinah Garssen (stagiaire)

Marketing & Communicatie 
Karin van de Wiel

Community outreach 
Peggy Gemerts

Copywriting & RMW Online
Olivier Willemsen

Vertalingen
Elly Spiro

Grafisch ontwerp
HOAX
O4 (website)

Aankleding festival
LABland


Bestuur Read My World
Ernestine Comvalius, Herma Hofmeijer (penningmeester), Jan Langman (voorzitter), Lian van de Wiel

Partners
Speciale dank voor het verwezenlijken van Read My World aan: Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam, School der Poëzie, Perdu, Tolhuistuin, Bijlmer Parktheater, Boekhandel over het Water, Boekhandel Perdu, Greenhost, B&B Sweet Dreamz, LABland, Black Heritage Tour en alle medewerkers en vrijwilligers.

Fondsen
Ook danken wij de Gemeente Amsterdam, Fonds21, Nederlands Letterenfonds, VSBFonds en Lira Fonds voor het ondersteunen van het festival.Read My World is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees op de website van de belastingdienst welke voordelen u geniet indien u Read My World een gift doet.


Verkort beleidsplan
Het beleid van Read My World is gericht op het verwezenlijken van de doelstelling, met name door het organiseren van een internationaal literatuurfestival, en heeft daarbij geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit haar feitelijke omstandigheden: de stichting laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling en een batig saldo moet worden besteed conform de doelstelling. Read My World is voor de periode 2013-2016 structureel gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam met een bedrag van 130.000 per jaar. Voor de periode 2017-2020 ontvangt Read My World jaarlijks 130.000 van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van het bestuur van Read My World ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Het beloningsbeleid van Read My World is erop gericht haar medewerkers te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar zijn, passend bij haar status als culturele instelling.

Profielschets bestuur
bestuur-profielschets

 

Read My World 2016


Read My World 2015


Read My World 2014

facebook instagram twitter