Contact

Festival Location
Tolhuistuin Amsterdam

General
info@readmyworld.nl
Postbus 11755
1001 GT Amsterdam
KVK 34291876
BTW: NL818904367B01

Press contact
pers@readmyworld.nl

Privacy Statement 


Organisation
Willemijn Lamp: willemijn@readmyworld.nl
Marije Koens: marije@readmyworld.nl

Program editors
Lisanne Snelders, Canan Marasligil, Nisrine Mbarki, Chadiedja Buijs, Myriam Sahraoui, Thomas Möhlmann, Elten Kiene, Tim Blaauw, Asis Aynan and Ilias Zian

Press & Communication
Sarah Haaij

Production
Merel Hobrink
Patricia Samwels
Levar Matroos

Writing
Olivier Willemsen

Technics
Rik van der Veen

Graphic design
HOAX
O4 (website)

Festival design
LABland


Board of Directors
Ernestine Comvalius, Herma Hofmeijer (penningmeester), Lian van de Wiel (voorzitter), Naima Azough en Guido Snel

Fondsen
Wij danken Gemeente Amsterdam, Fonds21, Nederlands Letterenfonds, VSBFonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Lira Fonds voor het ondersteunen van het festival.

Partners
SLAA
School der Poëzie
Perdu
ZINA platform
Tolhuistuin
Berber Bibliotheek
Uitgeverij Jurgen Maas
Bozar
OBA
Black Heritage Tour
Uitgeverij Chaos
El Hizjra
Solid Ground Movement
Boekhandel Perdu
De Nieuwe Liefde
Casa Sofia
Lloyd Hotel
Indira Travel
HOAX
LABland
Greenhost

…en alle medewerkers en vrijwilligers.Read My World is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees op de website van de belastingdienst welke voordelen u geniet indien u Read My World een gift doet.


Verkort beleidsplan
Het beleid van Read My World is gericht op het verwezenlijken van de doelstelling, met name door het organiseren van een internationaal literatuurfestival, en heeft daarbij geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit haar feitelijke omstandigheden: de stichting laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling en een batig saldo moet worden besteed conform de doelstelling. Read My World is voor de periode 2013-2016 structureel gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam met een bedrag van 130.000 per jaar. Voor de periode 2017-2020 ontvangt Read My World jaarlijks 130.000 van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van het bestuur van Read My World ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Het beloningsbeleid van Read My World is erop gericht haar medewerkers te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar zijn, passend bij haar status als culturele instelling.

Profielschets bestuur
bestuur-profielschets

Jaarrekening 2017
Bestuursverslag 2017

Read My World 2018

Read My World 2016


Read My World 2015


Read My World 2014

facebook instagram twitter